مدل M16

m16

 

مشخصات فنی دستگاه :

(۴)۴۱۵-۲۳۰۰min دور محور ۱۶mm رنج کارگیری
۲۹۰mm قطر میز دستگاه ۸۰mm قطر ستون
۴۳۰-۲۵۰mm اندازه پایه دستگاه ۸۰mm قطر محور
۰/۷۵kw موتور گلویی
۹۵kg وزن ۵۰۰mm فاصله محور تا میز
۱۰۵۰mm ارتفاع ۶۳۰mm فاصله محور تا پایه
MT2 مورس