دریل مدل M25s

m25s

مشخصات فنی دستگاه :

(۶)۱۶۰-۱۴۰۰min دور محور ۲۵mm رنج کارگیری
۵۰۰-۸۰۰mm قطر میز دستگاه ۱۰۰mm قطر ستون
۲۰ سه نظام ۸۰mm قطر محور
۱/۵kw موتور ۱۸۰mm گلویی
۲۵۰kg وزن ۷۰۰mm فاصله محور تا میز
up-1800mm ارتفاع up-600mm فاصله محور تا پایه
MT3 مورس