دریل مدل M32

m32

مشخصات فنی دستگاه:

(۱۲)۲۲۰-۱۳۰۰min دور محور ۳۲mm رنج کارگیری
۴۵۰mm قطر میز دستگاه ۱۰۰mm قطر ستون
۲۰ سه نظام ۸۰mm قطر محور
۲/۲kw موتور ۱۸۰mm گلویی
۲۵۰kg وزن ۶۵۰mm فاصله محور تا میز
۱۷۰۰mm ارتفاع ۲۳۰mm فاصله محور تا پایه
۱۱۵۰mm فاصله محور تا پایه MT4 مورس